Projekty UE

Tytuł projektu:

Wzrost kompleksowości usług medycznych w Powiecie Wejherowskim w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom chorób cywilizacyjnych

Cel projektu:

Celem głównym przedsięwzięcia jest rozszerzenie zakresu usług medycznych świadczonych w przychodni (leczenie kanałowe mikroskopowe, usługi implantologiczne), zwiększenie konkurencyjności oferty poprzez zakup nowoczesnych urządzeń medycznych i wyposażenia gabinetów stomatologicznych (zakup mikroskopu stomatologicznego, systemu do wypełniania kanałów ciekłą gutaperką,; autoklawu; skanera pamięciowego płyt obrazowych do zdjęć wewnatrzustnych; zestawu chirurgiczno-protetycznego do wszczepiania implantów; aparatu fotograficznego z osprzętem oraz wirówki stomatologicznej i zestawu komputerowego).

Wartość projektu:

Koszty kwalifikowane projektu (z VAT) – 118 470,00 zł
Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
44,99 % kosztów kwalifikowanych operacji – 53 299,65 zł

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytania ofertowe oraz protokoły z wyboru ofert dotyczące aktualnie realizowanych programów UE znajdują się poniżej.

Zapytania oraz protokoły zapisane są w formacie PDF. W celu ich odczytania należy zainstalować Adobe Acrobat Reader lub inny program obsługujący format PDF.

Do pobrania:
Zapytanie ofertowe – mikroskop gutaperka autoklaw skaner
Zapytanie ofertowe – system implantologiczny